PRAKTIJK

HELMGRAS

Sjamanistische Healing & Coaching

“Schaduw is er bij de gratie van Licht. Omdat je in het Licht staat worden er schaduwen op de muur geworpen. Je schaduwkanten zijn leerkansen om je opnieuw het Licht te herinneren  en terug te keren naar het Licht”

 

Aanbod

Het aanbod van Praktijk Helmgras; healing en coaching is erop gericht je opnieuw contact te laten krijgen met je zelf, je te vullen met je eigen levenskracht en je Zielsmissie te (her)ontdekken zodat je het roer van jouw leven weer terug in je eigen handen kunt nemen.
 

Zoek je je weg in het leven? Heb je (g)een idee waarom het leven zich ontvouwt zoals het doet of loop je in cirkels rond? Ben je de sturing over je eigen leven (gedeeltelijk) kwijt? Misschien heb je het gevoel dat je een deel van jezelf bent kwijtgeraakt en voel je te weinig kracht en bezieling om je eigen richting in je leven te bepalen? Of lukt het je steeds niet om bepaalde gewenste veranderingen door te voeren of vol te houden in je leven?

Er kan disharmonie zijn ontstaan op mentaal, emotioneel, lichamelijk of op spiritueel niveau. Door middel van healing en coaching kan er een nieuwe opening ontstaan voor meer balans en richting in je leven.

Sjamanistische healing panorama.jpg

Sjamanistische Healing & Coaching

De Healing richt zich met name op het opschonen van je energie, het contact met je Ziel te verstevigen of te herstellen door je weer te herenigen met je verloren zieldelen. Zodat je je weer heel voelt en meer energie krijgt, je meer richting voelt en het roer van je eigen leven ten volle ter hand neemt!


De healing wordt aangevuld met een coachingsgesprek waarin we elementen uit de healing gebruiken. We richten ons op de door jou gewenste toekomst en bespreken hoe je kan kiezen voor blijvende verandering die ten goede komt aan jezelf (lichaam, geest en Ziel) en je relaties met anderen en bied je praktische handvatten.

Thema's waarmee gewerkt kan worden:

Rouwbegeleiding.jpg

Rouwbegeleiding & Rouwrituelen

In de westerse maatschappij is er nog maar weinig plaats voor rouwenden en rouwrituelen, terwijl ieder mens vroeg of laat te maken krijgt met afscheid, verlies en rouw.

De vragen die aan bod komen zijn; hoe neem je afscheid, hoe ga je om met het verlies en het gemis. Hoe kun je voortleven op deze aarde, terwijl je dierbare aan gene zijde is? Hoe kun je symbolen en tekenen van je dierbare ‘opvangen’ en de betekenis ervan duiden? We staan stil bij hoe je troost kunt putten uit deze tekenen.


Thema's waarmee gewerkt kan worden:


 

Naamgeving Praktijk Helmgras

Helmgras (Ammohhila arenaria) is een pioniersplant die belangrijk is voor de vorming van duinen. De plant produceert lange wortelstokken en waar deze wortelstokken met licht en regenwater in aanraking komen, ontstaat er een nieuwe spruit.
 

Sjamanen zijn pioniers in de andere dimensies en voor hun eigen stam. De sjamanistische healing geeft je hernieuwde kracht en biedt stevigheid om je leven vorm te geven. Zoals de wortels van het helmgras stevigheid bieden aan de zandkorrels om tot duinen uit te groeien, die bescherming bieden aan het land tegen de kracht van de zee.

De sjamaan krijgt hulp van de Spirits in de bovenwereld waar het licht en het hemelwater vandaan komen, van de Spirits in de benedenwereld, waar de wortelstok naar toe reikt, om in de middenwereld (het aardse niveau in verleden, heden en toekomst) zich te kunnen manifesteren.
 

Helmgras staat ook symbool voor Zeeland, het herkenbare groene gras dat wuift in de wind op de toppen van de duinen.