top of page

Privacyverklaring

Praktijk Helmgras verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verzameld:

 • Voor- en achternaam;

 • Adres;

 • Postcode en woonplaats;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Relevante informatie t.b.v. de voortgang van de behandeling;

 • Toestemmingsverklaring (indien nodig) t.b.v. overleg met een arts/behandelaar.

Praktijk Helmgras verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van diensten;

 • T.b.v. de voortgang van de behandeling;

 • Te mogen overleggen met een arts/behandelaar (indien nodig);

 • Praktijk Helmgras verwerkt de persoonsgegevens ook vanuit wettelijk verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, de CAT en GAT.

 

Bewaartermijn

 • Uw persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard in verband met de verplichte bewaartermijn voor de CAT en GAT.

 • Een toestemmingsverklaring wordt 2 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijkhelmgras@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Helmgras zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Praktijk Helmgras neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bermath van der Kevie via Praktijk Helmgras, praktijkhelmgras@gmail.com

bottom of page