top of page
webliggend.jpg

Soul Retrieval

“Het is ons geboorterecht om onze ziel volledig te laten bloeien. Een leven zonder betekenis staat gelijk aan wanhoop. Het is voor iedereen tijd om onze verloren zielendelen terug te krijgen en ons te herinneren waarom we in deze wereld geboren zijn. Dan zijn we echt heel en kunnen we ons leven in harmonie leven en anderen helpen hetzelfde te doen. “ Sandra Ingerman in ‘Soul Retrieval: mending the fragmented self’

Door trauma, shock of ingrijpende levensgebeurtenissen kan een zielendeel (een essentie van je persoon) zich van je hebben verwijderd (soul loss of in de psychologie dissociatie genoemd) Het zielendeel, dat geraakt is door het trauma, heeft zich van je losgemaakt om de gebeurtenis en de volledige impact van de pijn van die ervaring te kunnen overleven. Het zielendeel vlucht naar de ‘niet alledaagse realiteit’, waar het veilig is. Zielendelen kunnen echter de weg terug naar huis, naar jou, niet meer vinden.


Een deel van je wezenlijke levensenergie is verloren en geeft het gevoel niet meer volledig te zijn, niet meer in contact te zijn met jezelf. Dit kan uitwerken op je fysieke gezondheid, je kunt kwalen of ziektes ontwikkelen. Het kan uitwerken op je geestelijk gezondheid, bijvoorbeeld een depressie veroorzaken, je onvervuld voelen of minder motivatie en doel ervaren in je leven. Zielsverlies werkt vaak ook door in de relatie met belangrijke anderen en kan je in bepaalde relatie patronen doen komen waar je niet uit raakt.
 

Tijdens een Soul Retrieval spoor ik een verloren zielendeel voor je op in ‘de niet alledaagse realiteit’ en breng dit weer bij je terug. Je ontvangt een stukje van jezelf weer terug. Na een Soul Retrieval ervaren mensen dat ze zich meer zichzelf voelen, zijn ze meer ‘aanwezig’, meer ‘in hun lichaam’ en ervaren ze meer levensenergie. Lichamelijke kwalen kunnen verminderen of genezen. Je zult je geestelijk beter gaan voelen. Patronen in je relatie met belangrijke anderen kunnen veranderen,  waardoor je uit impasses kunt komen en je leven meer vorm kunt geven.


In de nabespreking besteed ik aandacht aan hoe je het teruggebrachte zielendeel opnieuw kunt integreren in jezelf en in je leven en krijg je daar praktische handvatten voor.

bottom of page