top of page

Aanbod Rouwbegeleiding & Rouwrituelen

In de westerse maatschappij is er nog maar weinig plaats voor rouwenden en rouwrituelen, terwijl ieder mens vroeg of laat te maken krijgt met afscheid, verlies en rouw. De vragen die aan bod komen zijn; hoe neem je afscheid, hoe ga je om met het verlies en het gemis. Hoe kun je voortleven op deze aarde, terwijl je dierbare aan gene zijde is? Hoe kun je symbolen en tekenen van je dierbare ‘opvangen’ en de betekenis ervan duiden? We staan stil bij hoe je troost kunt putten uit deze tekenen.


Hieronder vind je een divers aanbod waarmee ik werk.

zon en water 2.jpg

Mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, voor wie het overgaan van deze wereld naar de andere wereld naderbij komt, kunnen zich ontredderd voelen. De Ziel kan de weg kwijt zijn, of een zielendeel is vertrokken door (eerdere) shock of trauma te hebben ervaren. De Soulretrieval zorgt ervoor dat de Ziel weer heel de reis terug naar de Bron kan maken.Lees meer

veertje water.jpg

Een stervende kan behoefte hebben aan ‘klaring’ van onaffe en onuitgesproken zaken, voor zichzelf en/of met dierbaren, om met een lichter gemoed zich voor te kunnen bereiden op het naderende afscheid.
Als onafhankelijke derde leid ik het gesprek in goede banen bij een ‘klaringsgesprek’.
De stervende krijgt zo de gelegenheid zich uit te spreken en de dierbare(n) om de boodschap te ontvangen en erop te reageren.Lees meer

Rouwbegeleiding panorama.jpg

Tijdens rouwbegeleiding spreken we over het verlies, over de onmacht, de boosheid, rauwe pijn, het verdriet, de leegte, het gemis. De betekenis van degene die is overleden of hetgeen dat verloren is, komt aan bod evenals de Ziels-verbintenis(sen) die zijn aangegaan. De vragen die aan bod komen zijn; hoe neem je afscheid, hoe ga je om met het verlies en het gemis. Hoe kun je nog contact maken met een overgegane dierbare en zijn/haar energie voelen?

Lees meer

paardebloemen1.jpg

Overgangs- en rouw-rituelen bevorderen het overgaan van de Ziel. Het laat iemands Ziel ‘vrij’ zodat de overgegane dierbare zich los kan maken van dit aardse leven. En zodat jijzelf je eigen pad weer kunt gaan wandelen en je leven weer verder vorm kunt gaan geven. Om eer te betonen aan wat de overgegane dierbare voor je betekend heeft.


Lees meer

bottom of page